oficjalny serwis samorządowy 25 Maja, 2017 r, imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version e-mail
  × strona główna
Wybory Samorządowe 2014
Tytuły honorowe nadawane w Gminie Baranów
Fetting Festiwal - Przegląd Muzyczny im. Edmunda Fettinga
GOPS
Przedszkole
Szkoły
Sport i Rekreacja w Gminie Baranów
Orlik
Biblioteka
OSP
Ochrona zwierząt
Nasze Bramki - Portal społeczności lokalnej
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Nowa Rada Gminy Baranów

 

W dniu dzisieszym 28 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrała się na pierwszej sesji w nowej kadencji Rada Gminy Baranów w następującym składzie:

 • Roman Bodych
 • Jan Ciołek
 • Ireneusz Deliś
 • Beata Fabisiak
 • Grzegorz Fabisiak
 • Witold Konarski
 • Agnieszka Michrowska
 • Tomasz Nowak
 • Krzysztof Parol
 • Stefan Sadoś
 • Grzegorz Szymańczak
 • Teresa Wardziak
 • Agnieszka Wiśniewska
 • Waldemar Wójtowicz
 • Jacek Ziąbski (nieobecny)
Rada Gminy VII kadencji Rada Gminy VII kadencji

Najstarszy wiekiem radny - Pan Waldemar Wójtowicz - powitał wszystkich zgromadzonych, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele kierownictwa Urzędu Gminy w Baranowie w osobach Sekretarza Gminy Pana Dariusza Dąbrowskiego oraz Skarbnika Gmina Pana Kazimierza Szymańskiego, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Baranów, a także sołtysi. Następnie nowo wybrani radni otrzymali z rąk Pani Wioletty Mechockiej - Kierownika Komisji Wyborczej, zaświaczenia o uzyskaniu mandatu Radnego Gminy Baranów. Po odczytaniu roty ślubowania, najmłodsza z radnych nowej kadencji Pani Beata Fabisiak wyczytując kolejno nazwiska wzywała radnych do złożenia ślubowania, a tym samym objęcia mandatu. Kolejnym punktem obrad było wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Panu Andrzejowi Kolkowi, oraz złożenie przez niego uroczystego ślubowania.

Rada Gminy VII kadencji Rada Gminy VII kadencji

W dalszej części obrad radni w tajnym głosowaniu wybrali ze swojego grona prezydium Rady Gminy, w którego skład weszli: Pan Roman Bodych jako Przewodniczący oraz Pan Witold Konarski Wiceprzewodniczacy. Wyłoniony został także skład Komisii Rewizyjnej. Przewodniczącą komisji została Pani Teresa Wardziak, zastępcą przewodniczącej Pani Agnieszka Michrowska, zaś funkcję członka komisji radni powierzyli Panu Tomaszowi Nowakowi.

Rada Gminy VII kadencji Rada Gminy VII kadencji Rada Gminy VII kadencji
  ...więcej
 

Andrzej Kolek

  ...więcej
Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Baranów
 

Na stronie Biuletunu Informacji Publicznej Gminy Baranów dostępne są protokoły Gminnej Komisji Wyborczej dotyczące wyników głosowania w wyborach Wójta Gminy i Rady Gminy Baranów.

W wyborach wójta gminy, wymaganą liczbę głosów uzyskał Pan Andrzej Kolek zgłoszony przez KWW "Razem dla Gminy Baranów".

Kandydat zdobył 990 głosów "ZA" kandydaturą, na ogólną liczbę 1471 głosów ważnych, uzyskując w ten sposób 67.3 % poparcia.

W wyniku wyborów do Rady Gminy, mandaty Radnych w naszej gminie uzyskali:

Okręg nr 1.

PAROL Krzysztof, lat 55, zam. Kopiska

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 2

CIOŁEK Jan, lat 36, zam. Holendry Baranowskie

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 3

ZIĄBSKI Jacek, lat 35, zam. Drybus

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 4

SZYMAŃCZAK Grzegorz Wacław, lat 44, zam. Baranów

zgłoszony przez KWW GMINA OTWARTA NA PRZYSZŁOŚĆ - lista nr 26

Okręg Nr 5

WÓJTOWICZ Waldemar Antoni, lat 59, zam. Osiny

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 6

DELIŚ Ireneusz, lat 48, zam. Gole

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 7

NOWAK Tomasz Janusz, lat 44, zam. Karolina

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 8

FABISIAK Beata Iwona, lat 29, zam. Żaby

zgłoszona przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 9

MICHROWSKA Agnieszka Anna, lat 33, zam. Boża Wola

zgłoszona przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 10

FABISIAK Grzegorz, lat 57, zam. Boża Wola

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 11

KONARSKI Witold Wojciech, lat 54, zam. Buszyce

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 12

WIŚNIEWSKA Agnieszka Maria, lat 36, zam. Nowa Pułapina

zgłoszona przez KWW GMINA OTWARTA NA PRZYSZŁOŚĆ - lista nr 26

Okręg Nr 13

SADOŚ Stefan, lat 49, zam. Regów

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 14

BODYCH Roman Wojciech, lat 52, zam. Kaski

zgłoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Okręg Nr 15

WARDZIAK Teresa, lat 50, zam. Kaski

zgłoszona przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" - lista nr 28

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Baranów [959.22 KB]

Protokół z wyborów do Rady Gminy Baranów [577.4 KB]

  ...więcej
Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
 

Urząd Gminy w Baranowie razem z firmą Remondis organizuje
zbiórkę odpadów uciążliwych.

Dla wygody mieszkanców w trzech wskazanych poniżej terminach i miejscach firma Remonis ustawi specjalne kontenery na ww.Firma Remodnis

 • 17.11.2014 Baranów (plac przy gops i poczcie)

 • 19.11.2014 Kaski (plac przy kościele)

 • 21.11.2014 Cegłów (plac przed stacją uzdatniania wody)

Zbiórka obejmuje odpady takie jak:

 • Odpady niebezpieczne: opakowania po chemikaliach, farbach, olejach
 • Odpady wielkogabarytowe: meble, dywany, okna, drzwi
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: świetlowki, żarówki, sprzęt AGD

Kontenery zostaną podstawione w wyznaczonych miejscach o godzinie 7.00 rano, a odebrane ok. 9.00 dnia następnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

do firmy Remondis 46 862 20 42 lub

do Urzędu Gminy w Baranowie tel. 46 858 13 50

  ...więcej
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Baranów
 
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Baranów - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położnych w Baranowie przy ul. Bankowej  ...więcej
II Fetting Festiwal
 
W sobotę (18.10.2014 r.) w Baranowie miało miejsce wydarzenie niezwykłe: II Fetting Festiwal.  ...więcej
Gmina Baranów laureatem konkursu "EKOpozytyw MAZOWSZA"
 

Miło nam Państwa poinformować, iż Gmina Baranów zajęła I miejsce w konkursie „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku w kategorii OCHRONA WÓD.

gmina baranów

Celem konkursu było promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Organizator konkursu chciał w ten sposób uhonorować i wyróżnić te inwestycje, które charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Uczestnikami konkursu były mogły być podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach rzeczowych i ekologicznych, ze środków finansowych Funduszu w 2013 roku. Zdobyta przez Gminę Baranów nagroda jest m.in. wynikiem realizacji inwestycji jaką była budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Boża Wola i Bronisławów.

gmina baranów
gmina baranów

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 9 kategoriach tematycznych rywalizowało 57 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 8 nagród finansowych - każda po 10.000 zł wraz ze statuetkami oraz 21 wyróżnień. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 23 października 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie. W imieniu Gminy Baranów nagrodę odebrał Wójt - Pan Andrzej Kolek

gmina baranów

Na koniec warto wspomnieć, że uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Wiesława Krawczyk, Stefan Kotlewski, Andrzej Łuczycki, Andrzej Snarski, Mirosław Adam Orliński, Zbigniew Gołąbek; Przemysław Cichocki - Doradca Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele NFOŚiGW, dyrektorzy i prezesi instytucji publicznych i przedsiębiorstw z terenu Mazowsza.

źródło: www.wfosigw.pl

foto: www.wfosigw.pl, UG Baranów

  ...więcej
OD PRZYPADKU DO WYPADKU!
 
Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków.  ...więcej
List Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika skierowany do organizatorów Fetting Festiwal
 
Fetting Festiwal 2014   ...więcej
Nowy wizerunek biblioteki
 

W ramach konkursu grantowego "Kierunek: BIBLIOTEKA" otrzymaliśmy dotację w kwocie 3600 zł. na realizację zewnętrznego systemu identyfikacji według projektu Kierunek: BIBLIOTEKA oraz wsparcie w przygotowaniu projektów oznakowania zewnętrznego Biblioteki w Baranowie oraz Fili w Kaskach. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” realizujące konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

biblioteka baranów bibioteka kaski
  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 109
Następne >>
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
Badanie Wody
Geoportal Powiatu Grodziskiego - Mapa Gminy Baranów
Gospodarka Odpadami w Gminie Baranów
Utylizacja Azbestu
Facebook
Darmowy Internet w Gminie Baranów
KRUS - Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i okolic
Lokalna Grupa Działania
MODR
PIORiN
Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego
PUP
Gm.Baranów woj. lubelskie
Gm.Baranów woj.wielokopolskie
SONDA
Skąd dowiadujesz się o imprezach odbywających się na terenie Gminy?
z plakatu
z Internetu
od znajomych
dowiaduję się po fakcie
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA